Wij zijn LIEF vindt het fijn dat je deze website bezoekt. Er wordt veel aandacht besteed aan de samenstelling van de informatie op de website en de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan worden regelmatig gecontroleerd.

Inhoud en aanpassingen

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Wij zijn LIEF behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de website te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn LIEF sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:
– het gebruik van deze website
– het gebruik van informatie van deze website

03-12-2020