wij zijn LIEF
Januari 2020:
Zes weken voordat het coronavirus uitbrak in Wuhan (China), hield het World Economic Forum en de Bill en Melinda Gates Foundations een simulatie-oefening voor een ‘eventuele’ uitbraak van een wereldwijde pandemie. De simulatie betrof de wereldwijde uitbraak van het … coronavirus! Toeval of complot? Een kijkje achter de schermen toont een huiveringwekkende overeenkomst met de actuele nieuwsberichten.

Dit is buitengewoon fascinerend, omdat deze pandemische simulatie-oefening van het coronavirus plaatsvond ongeveer 6 weken voordat de eerste ziekte van het coronavirus daadwerkelijk werd gemeld in Wuhan, China. Dat is erg ’toevallig’, als je in dat soort dingen gelooft.

De grootste lobbygroep op het gebied van vaccinaties is de Bill and Melinda Gates Foundation. Deze organisatie werkte niet alleen mee met de pandemische simulatie van een coronavirus-uitbraak, maar financierde heel ’toevallig’ ook het bedrijf dat het patent op het coronavirus bezit. Tevens zijn ze betrokken bij de productie van een nieuw coronavaccin. Je moet wel een enorme toevalsdenker zijn om daar geen complot achter te zien.

…lees het gehele artikel op ellaster.nl

wij zijn LIEF
Pieter Stuurman, maart 2020:
Het is verbijsterend om te zien hoe de wereldbevolking zich laat meeslepen door een virus dat, vergeleken met normale griep, maar een fractie van het aantal slachtoffers maakt.

Gaan we werkelijk alles dat we van belang vinden op het spel zetten? Alleen om iets dat qua symptomen vergelijkbaar is met een griep?

Gaan we werkelijk onze samenleving laten vernietigen, vanwege ‘milde, griepachtige verschijnselen’ (RIVM)? En daarmee een ‘noodtoestand’ rechtvaardigen die al onze vrijheden en verworvenheden wegneemt?

Als we meegaan met het tot stilstand brengen van de samenleving en de economie, zullen de gevolgen (mega-crisis) enorm zijn. En vele malen ernstiger dan die van dit ‘virus’. We zullen dan letterlijk alles verliezen waaraan we waarde hechten (inclusief onze voedselvoorziening EN dus onze gezondheid).

..lees verder op transitieweb.nl

wij zijn LIEF
Juli 2020:
“Een groep van 81 artsen is het niet eens met de coronamaatregelen van het kabinet en zegt dat ze meer schade aanrichten dan goed doen. In een brandbrief roepen de artsen de politiek op tot meer openheid in het debat.

De artsen zeggen dat er een klimaat is van ‘shamen, blamen en censureren van artsen die een tegengeluid op overheidsbeleid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laten horen’.

Ook artsen die alternatieven naast een vaccinroute belichten of kritische vragen stellen over de gang van zaken, zouden de mond worden gesnoerd. De artsen noemen dit ‘uitermate zorgelijk’. De briefschrijvers zeggen niet te snappen waarom het adviseren van de overheid achter gesloten deuren plaatsvindt.”
Bron: https://www.medischondernemen.nl

De brandbrief werd ondertekend door 2.755 artsen en medische professionals en 20.347 bezorgde burgers.

Lees hier de doelen en stellingen en doelen van deze artsen: Opendebat.info – Doelen en stellingen Arts en COVID

De (verkorte) brandbrief vind je hier: Opendebat.info – Brandbrief Corona Maatregelen

Augustus 2020:
Winkelwagentjes ontsmetten, deurkrukken openen met de elleboog, knopjes indrukken met een plastic staafje: het zou goed kunnen dat het allemaal geen coronabal heeft uitgemaakt. De kans dat het virus via oppervlaktes van mens tot mens kan springen, is ‘niet significant’ en ‘niet eens meetbaar’.

…lees verder op de Volkskrant

wij zijn LIEF
November 2020:
De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) roept het kabinet op het wetsvoorstel voor de mondkapjesplicht in te trekken. Het kabinet wil per 1 december de mondkapjes “adviezen” die nu gelden wettelijk verplicht maken. De NOvA stelt onomwonden dat de medische noodzaak voor de wet ontbreekt en daarmee de rechtsgeldigheid. De advocaten adviseren het kabinet “de mondkapjesverplichting te herbeschouwen omdat bij gebreke aan een medische noodzaak daarvoor geen grondslag bestaat.”

Op 3 november heeft de NOvA advies uitgebracht over de “regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19” alsmede de “tijdelijke regeling maatregelen covid-19”. Dit zijn twee ministeriële regelingen voortkomend uit de beruchte “spoedwet” die het kabinet de mogelijkheid geeft dergelijke maatregelen te treffen. In de “tijdelijke regeling” staan een aantal algemene maatregelen, de “mondkapjesregeling” richt zich uitsluitend op de mondkapjesverplichtingen die het kabinet aan het Nederlandse volk wil opleggen.

…lees meer op cafeweltschmerz.nl

wij zijn LIEF
December 2020:
Op 1 december zei minister Hugo de Jonge op de radio dat Nederland aanspraak maakt op een hoeveelheid vaccins waarmee circa 29 miljoen mensen gevaccineerd kunnen worden. Dat was naar aanleiding van het nieuws dat mogelijk op 4 januari volgend jaar gestart kan worden met het vaccineren van het eerste deel van de Nederlandse bevolking.

Waarom zoveel als er slechts 17 miljoen mensen in Nederland wonen? Waarom überhaupt vaccineren als op basis van de sterftecijfers er geen enkele reden is om dat te doen omdat het hogere sterftecijfer voor mensen vanaf 65 jaar vooral te relateren is aan de gemiddelde levensverwachting voor de huidige babyboomgeneratie. Waarom vaccineren met een nieuw type vaccin dat nog nooit eerder is toegepast op mensen?

In dit artikel zijn de cijfers verwerkt in een aantal grafieken. Je vindt het op de Groninger Krant

Aan deze pagina wordt nog gewerkt. Binnenkort meer.